/ معاونت ها / معاونت دانشجویی و فرهنگی / حوزه دانشجویی / کمیته انظباطی

کمیته انظباطی

  

 
شرح وظایف دبیر خانه کمیته انضباطی:

دبیر کمیته انضباطی دانشجویی واحد ایلام:
نام:کاظم
نام خانوادگی:واسطی

شرح وظایف:

1 – تحویل و رسیدگی به تمام گزارشات رسیده از واحد های مختلف دانشگاه از جمله حراست ، معاونت آموزشی ، امور خوابگاهها و دیگر مراکز و تشکیل پرونده برای دانشجویان مختلف که به این دبیر خانه معرفی شده اند با توجه و رعایت آئین نامه کمیته انضباطی دانشجویی که تنظیم گردیده در مرحله اول دعوت افراد به کمیته انضباطی جهت تکمیل فرم تفهیم اتهام در مرحله بعد تشکیل جلسات این کمیته با حضور اعضای محترم و در نهایت صدور رأی در خصوص دانشجویان مختلف که بعد از این مرحله با تایپ احکام صادره و ثبت این احکام و تحویل این احکام به دانشجویان و اجرای تنبیهات در نظر گرفته شده برابر آیین نامه .
2 – از جمله وظایف دبیر خانه کمیته انضباطی تحویل گزارشات – تفهیم اتهام – تشکیل پرونده – هماهنگی و دعوت از اعضاء و تشکیل جلسات برگزار شده – ثبت احکام صادره – تایپ احکام صادره و تحویل به دانشجویان و رونوشت این واحد به قسمتهای مربوطه ( گزینش – حراست – معاونت آموزشی ) و همچنین تذکر شفاهی و کتبی به دانشجویانی که به نحوی مقررات دانشگاه و یا خوابگاه را رعایت ننموده اند .
3 – حضور دبیر کمیته انضباطی به عنوان نماینده این کمیته در امتحانات پایان ترم و رسیدگی به تنظیم صورتجلسات دانشجویان متقلب و متخلف در امتحانات
4 – رسیدگی به استعلامات رسیده در خصوص دانشجویان و ارسال این استعلامات به کمیته انضباطی سازمان مرکزی
5 – بررسی وضعیت اخلاقی و انضباطی در خصوص دانشجویان عضو تشکل های دانشجویی دانشگاه
6 – رسیدگی به گزارشات و پرونده های مراکز دانشگاه آزاد شامل ( مهران – دهلران – ایوانغرب – آبدانان ) و انجام تمام امورات کمیته انضباطی مراکز فوق که در این دبیر خانه انجام می گیرد .
7 – ثبت تمامی احکام صادره در کمیته انضباطی واحد و همچنین بایگانی این احکام به تفکیک رشته و سال ورود دانشجویان در دبیر خانه کمیته انضباطی واحد
8 – تحویل و رسیدگی به اعتراضات در خصوص احکام و ارسال این اعتراضات با پرونده دانشجویان معترض به کمیته انضباطی تجدید نظر ( کمیته انضباطی سازمان مرکزی )
9 – تنظیم گزارش عملکرد ماهیانه کمیته انضباطی واحد و ارسال به کمیته انضباطی سازمان مرکزی
گزارش کار کمیته انضباطی:
اقدامات انجام گرفته در طول سال 1388 به طور خلاصه و به شرح ذیل می باشد .
1 – هماهنگی لازم با اعضای جلسه کمیته انضباطی دانشجویی و تعیین وقت جلسات در طول ماه
2 – برگزاری جلسات کمیته انضباطی با حضور اعضای جلسه در دفتر معاونت محترم دانشجویی و بررسی و صدور رأی لازم در خصوص گزارشات رسیده
3 – احضار دانشجویان متخلف و گرفتن تفهیم اتهام با توجه به تخلف انجام گرفته
4 – پس از صدور رأی لازم در کمیته انضباطی دانشجویان اطلاع رسانی لازم احکام صادرشده به دانشجویان و تحویل دادن احکام مربوطه و تحویل گرفتن اعتراضات و ارجاع آن به کمیته انضباطی سازمان مرکزی
5 – تایپ تمامی احکام صادره از سوی کمیته انضباطی ، ثبت نمودن احکام ، تحویل رونوشت احکام به قسمتهای حراست ، گزینش و معاونت محترم آموزشی
6 – ارسال گزارش عملکرد ماهیانه به کمیته انضباطی سازمان مرکزی
7 – ارسال جوابیه استعلامهای ادارات مختلف استان با هماهنگی کمیته انضباطی سازمان مرکزی و همچنین ارسال جوابیه های خواسته شده از سوی کمیته انضباطی سازمان مرکزی
8 – بررسی و صدور حکم برای تمامی گزارشات رسیده از مراکز دانشگاهی آبدانان ، ایوان ، مهران ، دهلران و مرکز سماء
9 – ثبت نمودن اسامی تمامی دانشجویان معرفی شده به کمیته انضباطی و بایگانی احکام صادره دانشجویان در دبیر خانه کمیته انضباطی
10 – بررسی وضعیت اخلاقی و انضباطی تمامی دانشجویان معرفی شده جهت استفاده از وام صندوق رفاه و کار دانشجویی و همچنین تشکل های دانشجویی
11 – هماهنگی وهمکاری لازم با امتحانات و معاونت محترم آموزشی در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم

12 – بازدید از مراکز خوابگاهی با هماهنگی مدیر محترم دانشجویی و مسئول محترم امور خوابگاهها و بررسی وضعیت اخلاقی تمامی دانشجویان ساکن خوابگاهها و دادن تذکرات انضباطی لازم به دانشجویان

 

 


میزان بازدید: 6739

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1441    ديروز: 2078    اين ماه: 22462    تاکنون : 3329181