/ معاونت ها / حوزه عمرانی / مدیر عمراني

مدیر عمراني

 

مدیر عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

مهندس كیانوش رحیمی

 

شرح مختصری از وظایف معاونت عمرانی  :
1-    اجرای پروژه های عمرانی یا به صورت پیمانی ویا امانی 
2-     نظارت بر طراحی  و اجرای کلیه پروژه های عمرانی واحد 
3-    نظارت  بر کار پیمانکاران کلیه پروژه های عمرانی 
4-    تهیه مصالح در پروژه های امانی
5-    نظلرت دقیق بر کار پرستل اجرایی واحد اعم از مهندسین و.. 
6-    نظارت بر پروژه های عمرانی واحدها ومراکز زیر مجموعه ومراکز سما
7-    نگهداری و تعمیرساختمانهای احداث شده قبلی اعم از خوابگاه ومراکز وعیره 
8-    طراحی چشم انداز عمرانی آینده واحد
9-    و دهها کار عمرانی دیگر که در حیطه وظایف عمران می باشد

 


میزان بازدید: 6727

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1685    ديروز: 2078    اين ماه: 22706    تاکنون : 3329425