/ معاونت ها / معاونت توسعه مدیریت و منابع / مدیر امور اداری / مدیر امور اداری

مدیر امور اداری

 

 

 مدیر امور اداری و منابع انسانی

 

 حسین پیری

 

نام و نام خانوادگی: حسین پیری

رشته تحصیلی: مدیریت

مدرک تحصیلی:کارشناسی اشد

پست الکترونیک:

 

 

 

مدیریت امور اداری تحت نظارت مستقیم معاونت اداری و مالی واحد دانشگاهی، بر فعالیت های ادارات تحت سرپرستی نظارت داشته و ضمن هماهنگ نمودن وظایف و مسئولیت های آنان با مسئول مستقیم خود در انجام امور اداری ، استخدامی ، تشکیلاتی و خدماتی و غیره همکاری نموده و در امور مربوط به این رشته شغلی ضمن تهیه گزارش ارائه نظریه می نماید.
وظایف و مسئولیت های مدیر امور اداری

·نظارت بر اعمال و اجرای آئین نامه ها ، دستور العمل ها و سایر مقررات اداری ، استخدامی و خدماتی

·نظارت بر اجرای صحیح طرح های مربوط به امور رفاهی کارکنان واحد

· تقسیم کار بین ادارات تحت سرپرستی

·امضاء پیش نویس اقدام استخدامی ، ارتقاء یا تنزیل گروه ، افزایش و کاهش ،برقرای و قطع انواع فوق العاده با رعایت مقررات و آئین نامه ها مورد عمل دانشگاه آزاد اسلامی

-همکاری با دفتر یا واحد روابط عمومی برای برگذاری مراسم مربوط به جشن ها وا عیاد ملی و ایام سوگواری و شرکت در مراسم مذکور

-نظارت بر امور کارگزینی ، دبیرخانه ، بایگانی ، ماشین نویسی ، چاپ و تکثیر و پرسنل خدماتی اداری ، فنی ، نقلیه ، انتظامات ، تدارکات

-مطالعه و امضاء پیش نویس هایی که برای مافوق تهیه میگردد.

-تهیه وسائل و امکانات لازم به منظور اجرای آموزش قبل و ضمن خدمت با هماهنگی مقام مافوق.

-همکاری با مدیریت های تشکیلات و روش ها و امور اداری سازمان مرکزی به منظور آشنایی بیشتر با روشهای مورد عمل و اجرای آئین نامه ها و بخشنامه های صادره.

-شرکت در کنفرانس ها ، سمینارها و سایر گردهمائی ها که در رابطه با بهبود مدیریت واحد در شورای منطقه و یا سازمان مرکزی برگزار می شود.

 

 

 

 

 


میزان بازدید: 1731

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1402    ديروز: 2078    اين ماه: 22423    تاکنون : 3329142