پرسنل اداری

 این حوزه خود دارای قسمت هایی به شرح ذیل می باشد

 

 

 ·اداره کارگزینی و رفاه 

 

 ·خدمات

 

 ·دبیرخانه

 

 ·تدارکات

 

  ·نقلیه

 

 ·انتظامات

 

 ·انبار

 

  چاپ و تکثیر (انتشارات)

 

  
 
اداره کارگزینی و رفاه و بیمه:   
 
مسعود کریمی   فوق لیسانس
 
 کارگزینی کارکنان تحت نظارت مقام مافوق، انجام امور استخدامی کلیه کارکنان با توجه به حالت استخدامی آنان از قبیل کنترل و پاراف احکام استخدامی پس از تکمیل مدارک لازم ، ارتقاء حقوق مبناء ، سنوات ، فوق العاده شغل و سایر ،افزایش یا کاهش حقوق و مزایای کارکنان ، امور بازنشستگی ، از کار افتادگی ،فوت، بیمه تامین اجتماعی ، تسهیلات رفاهی ، فراهم نمودن امکانات از امکان ورزشی ، و رسیدگی به امور تعاونی های مسکن و مصرف و وام های کارکنان متقاضی را عهده دار می باشد.
 
 

 

   آشنایی با وظایف و مسئولیت های اداره کارگزینی:
 
 ·نظارت بر انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصابات ، ترفیع ، ارتقاء ،گروه ،افزایش سنوات ، مرخصی ها ، ماموریت ها ، بازنشستگی ، کارافتادگی ، بازخرید و اخراج و استعفا کارکنان

 ·نظارت بر تهیه و تنظیم حق کارائی افراد مشمول و اعلام آن به مدیریت 

 · کنترل محاسبه عیدی کارکنان رسمی ، قراردادی، ساعتی شاغل و رفع اشکال مراکز تابعه در این زمینه

 · انجام کلیه امور مربوطه به تمدید قراردادهای استخدامی و پایان قرارداد

 ·نظارت بر انجام امور مربوط به بیمه کارکنان اعم از بیمه عمر ، مازاد درمان ، بیکاری و غیره 

 ·نظارت بر تهیه لیست و محاسبه ساعات ورود و خروج ، اضافه کاری ، و کسر کاری اعضای غیر عضو هیات علمی و تغییرات ماهانه.

 ·کنترل اقدام ماموریت کارکنان و محاسبه فوق العاده ماموریت با توجه به مقررات و تغییرات مصوب

 ·نظارت بر امور مربوط به کمک های غیر نقدی و کمک عائله مندی و سایر کمک ها به کارکنان مشمول با رعایت مقررات مربوطه.

 
 
مهین امامی
کارشناس کارگزینی بیمه و رفاه 
محمدرضا عارفی نژاد
کارگزینی
 
 
 

 

نحوه حضور و غیاب کارکنان( جرائم تاخیر، تعجیل و غیبت) (بخشنامه شماره10802/53 مورخ 01/03/1370)
 
از آنجا که یکی از اصول پیشبرد اهداف سازمانی وجود انظباط و ارج نهادن به وقت است لذا رعایت آن از اهم وظائف هر شاغل به شمار رفته و در صورت عدم اجرای آن حسن انتظام امور مختل و موجب از هم گسستگی شالوده یک سازمان خواهد شد. بنابراین مقررات زیر با هدف فوق تهیه و تدوین گشته است.
 

 

 اصول کلی

 

  · شروع کار از شنبه الی چهارشنبه روزانه ساعت 7:30 صبح لغایت 15:30 بعدازظهر خواهد بود، زدنکارت ساعت ورود و خروج بر روی دستگاههای حضور و غیاب شاغلین الزامی است و نزدن کارت ساعت ورود و خروج بر روی دستگاههای حضور و غیاب به منزله عدم حضور در محل کار تلقی شده و غیبت غیرموجه منظور می شود.
 
· عدم ورود به محل کار تا راس ساعت تعیین شده و یا تعجیل درخروج قبل از پایان ساعت کار و یا خروج از محل خدمت به دلیل کار اداری و یا شخصی در ساعات موظف اداری فقط با اجازه کتبی مسئولین ذیصلاح که از قبل اخذ گردیده باشد مجاز خواهد بود.
 
 · حضور کلیه کارکنان در محل کار تا راس ساعت تعیین شده الزامی بوده و تاخیر تا 25 دقیقه و حداکثر تا 6 بار در طول یکماه قابل اغماض است و بیش از آن غیبت تلقی می گردد.
 
· تاخیر ورود و یا تعجیل در خروج به هر میزان که باشد با احتساب دو برابر مدت غیبت از حقوق ماهانه کسر خواهد شد و خروج بدون مجوز کتبی در طول وقت اداری غیبت تلقی شده و دو برابر غیبت از حقوق ماهانه کسر خواهد شد. استفاده از مرخصی روزانه باید با درخواست قبلی و صدور حکم مرخصی انجام شود در غیر اینصورت غیبت تلقی شده و دو برابر مدت غیبت از حقوق ماهانه کسر خواهد شد.
 

 

هرگاه تاخیر ، تعجیل و یا غیبت در طول ماه بیش از 12 بار انجام گیرد برای اولین بار در سال علاوه بر جرائم مذکور و به شاغل مذکور تذکر شفاهی و برای بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده داده می شود.   
 
 

 

هرگاه تاخیر ، تعجیل و یا غیبت در طول ماه بیش از 12 بار در ماه و 3 ماه متوالی و یا 5 ماه متناوب در طول یکسال انجام شود علاوه بر جرائم مذکور4/1 حقوق و مزایای ماهانه شاغل کسر خواهد شد.

 

 
  
 
 
این قسمت خود به بخش های زیر تقسیم می گردد:
 مسئول دبیرخانه
خانم رجی کارشناس
 
·امور دفتری :حجت اله پوررحیم
 
·ماشین نویسی :
فاطمه مقدم: کارشناس
– فریبا باقریان:کارشناس
 
·بایگانی مدارک و اسناد:
 
خانم لطفی
 
 
 
 
نمونه وظایف و مسئولیت های دبیرخانه :
 
 
·        نظارت بر انجام امور تحریرات
 
·        نظارت بر دریافت و ثبت نامه های وارده از واحدهای دانشگاهی یا دفاتر سازمان مرکزی ، موسسات دولتی و مملکتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و یا ارسال نامه برای آنان
 
·        نظارت بر تفکیک و توزیع نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، دستورات کتبی اداری ، و دعوتنامه ها از اعم صادره و وارده
 
·        انجام امور بایگانی اسناد و بایگانی محرمانه برای حفظ سوابق محرمانه
 
·        نظارت بر انجام امور نامه رسانی
 
·        پاسخگویی به مراجعین و مقامات و مسئولان در امورمربوط به دبیرخانه و بایگانی
 
·        آشنایی با سیستم مکانیزه (اتوماسیون اداری) ثبت ، ورود و صدور نامه ها و مراسلات اداری
 
·  ارسال نامه ها و بسته های پستی و تلگراف ها و اخذ قبوض مربوط و اقدام برای دریافت هزینه و تمبر از امور مالی
 
·        نظارت بر انجام امور بایگانی عادی جاری ، به منظور حفظ سوابق پرونده ها و مکاتبات
 
 
مراحل مکاتبه :
 
 
·دریافت نامه ها از مامور پست اداره پست
 
·تفکیک نامه ها و بازگشایی پاکت ها و مرسولات پستی
 
·ثبت مکاتبات و ارجاع به ریاست و معاونین واحد
 
·ارجاع صحیح مکاتبات پس از اخذ دستور از ریاست یا معاونین محترم به قسمت های مربوطه
 
·پیگیری درخصوص پاسخ به مکاتبات
 
·اخذ پیش نویس جواب مکاتبات و ارجاع به مدیران ارشد واحد جهت تایید پیش نویس
 
·تایپ پیش نویس توسط تایپیست واحد
 
·نظارت بر تایپ صحیح نامه بدون غلط تایپی یا نگارشی 
 
·رساندن نامه به امضاء مدیران ارشد
 
·ثبت نامه ارسالی و ارجاع به مامور ارسال و مراسلات
 
·تحویل نامه به مامور اداره پست و ارسال از طریق پست پیشتاز
 
·تحویل نامه به مامور اداره پست و ارسال از طریق پست پیشتاز
 
تحویل نامه به مامور اداره پست و ارسال از طریق پست پیشتاز
 
بایگانی سوابق نامه در زونکن های مربوطه
 
·پاسخگویی به ارباب رجوع در صورت پیگیری ذینفع
 
 
 
 
 
 
مسئول تدارکات
 
 
مجتبی درویشی 
لیسانس
علی ولی پور
کارپرداز
 
 
این پست تحت نظارت مقام ما فوق، تهیه و تجهیز کلیه احتیاجات ضروری واحد را از منابع داخلی و خارجی تامین نموده و بر کلیه اقدامات و انجام خرید از نظر رعایت ضوابط و مقررات نظارت دارند.
 
 
وظایف و مسئولیت های مسئول اداره تدارکات 
 
رسیدگی به درخواست خرید کالا و تطبیق آن با موجودی انبار و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق.
 
پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه از نظر ابزار و لوازم اداری ، خدماتی ، فنی ، آزمایشگاهی ، کارگاهی و مواد خوراکی مورد لزوم.
 
آگاه نمودن انبار داران از اطلاعات تخصصی مربوط به نحوه نگهداری کالاهای آسییب پذیر به منظور رعایت مسائل مربوط به ایمنی و حفاظت کالاهای خریداری شده.
 
آگاهی از موجودی انبارهای دانشگاه به منظور تامین و تدارک مجدد آنها در صورت رسیدن کالا به حداقل متعارف.
 
تهیه پیش نویس آگهی های مزایده و مناقصه با رعایت آیین نامه معاملات دانشگاه.
 
اخذ استعلام بهاء و نمونه کالا با در نظر گرفتن مرغوبیت اجناس و ملزومات و کالاهای مورد نظر از نمایندگان کالاهای مورد نظر.
 
آموزش کارپردازان برای دستیابی به بهترین نوع کالا از نظر قیمت و کیفیت.
 
ارائه اسناد و فاکتورهای خرید به حسابداری برای اعمال در حسابها.
 
 
 
 
 
اهداف و وظایف :
 
 
1.       جمع آوری درخواست خرید اقلامی که در انبار دانشگاه موجود نیست توسط مسئول تدارکات و دسته بندی و شماره گذاری آنها در طول هفته.
 
2.       بررسی درخواستها روز قبل از جلسه توسط دبیر کمیته.
 
3.       طرح درخواستها در کمیته خرید و بحث اعضای کمیته در مورد آنها.
 
4.       اعلام نتیجه به واحد های درخواست کننده پس از پایان کمیته بصورت کتبی.
 
 
 
 
 
 
انبار

حجت اله نظری
فوق دیپلم
 
 
این پست تحت نظارت مدیریت اداری ضمن آشنایی کامل با اصول و روش های علمی انبارداری و شناخت کافی نسبت به کالا ها ، مواد ، ابزار و لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی رشته های مختلف بهداشتی و مهندسی و قطعات یدکی آنها انجام وظیفه می نماید.
 
 
آشنایی با وظایف و مسئولیت های مسئول انبار :
 
 
·        اجرای صحیح انبارداری در مورد ورود و خروج هر نوع کالا با رعایت تشریفات اداری
 
        مراقبت در حفظ متوسط موجودی انبار به نحوی که باعث تراکم بیش از حد کالا و یا کمبود کالا در انبار نگردد.
 
·        شناخت سیستم ها و روش های طبقه بندی و کدگذاری و طرح استقرار کالا و آرایش انواع موجودی ها در انبار با توجه به کیفیت آنان و رعایت دستورالعمل ها ، نحوه نگهداری آنان که در کاتالوگ ها و بروشورهای شرکت های تولید کننده کالاهای مذکور درج گردیده است.
 
·        تنظیم صورتجلسه از نتیجه انبار گردانی با ذکر مقادیر کسری یا آسیب دیده و یا فاسد شده و تهیه گزارش توجیهی در مورد علل آن.
 
· تنظیم صورتجلسه از نتیجه انبار گردانی با ذکر مقادیر کسری یا آسیب دیده و یا فاسد شده و تهیه گزارش توجیهی در مورد علل آن.
 
        شرکت فعال در انبار گردانی سالیانه و یا ادواری و همکاری با مسولین اعزامی ذیصلاح که به عنوان نماینده باید در جریان مراحل مختلف انبارگردانی موظفا ً شرکت داشته باشند.
 

 
انتظــــــــامات و نگهبانیعبدالرضا شهبازی
دیپلم

 

علی محمد آیرس
ابتدایی

 

کرم اله جعفری
دیپلم

  

عبدالسلام تابانی
فوق دیپلم

  

روح اله کریمی
دیپلم

احمد درویش
فوق دیپلم

 

سعید عباسی
فوق دیپلم

  

عبدالنور امیدیان
دیپلم

  

حسین جمشیدی
دیپلم

  

عزیز قبادی
دیپلم


احسان منصوری
دیپلم

 

بهروز منصوری
دیپلم

  

شفیع قاسمی
راهنمایی

 
 
انتظامات دانشگاه به عنوان بخش فعال و 24 ساعته دانشگاه دارای فعالیت های مستمر در دانشگاه و خوابگاه های مربوطه است، دارای سه بخش عمده و فعالیت های متعدد و متنوع می باشد.
 
 
1.بخش انتظامات که عمده وظایف آن شامل :
 
 
·نظم دهی به ورود و خروج افراد، وسایط نقلیه و وسایل از طریق کنترل مستمر
 
·اجرای بخشنامه های سازمان در خصوص وضعیت پوششی افراد مرتبط با دانشگاه و دانشجویان
 
·نظارت بر تردد کارکنان و ثبت ترددهای مرخصی و مأموریت ایشان
 
 
2.بخش حفاظت فیزیکی که عمده وظایف آن شامل :
 
 
·کنترل و نگهداری از اموال و وسایل و ساختمان های دانشگاه چه در روزهای عادی و چه در تعطیلات به صورت 24 ساعته به منظور حفظ و صیانت از دارایی های دانشگاه و اطفاء حریق در صورت مشاهده 
 
 
3.بخش اطلاعات و راهنمایی که عمده وظایف آن شامل :
 
 
·اطلاع رسانی به ارباب رجوع و راهنمایی آنها جهت دسترسی به بخش ها و یا مسئولین دانشگاه 
 
این سه بخش با در اختیار داشتن امکانات و نیروهای مجرب و دوره دیده در هر قسمت مشغول انجام وظیفه می باشند.
 
 
امور نقلیه
 
 
 
 
 
 
علی ولی پور
دیپلم
حسین خنجری 
دیپلم
عارف خاکی 
دیپلم
ساسان بسطامی
دیپلم
صادق سلطانی
دیپلم
 
این پست نگهداری و استفاده صحیح از وسائط نقلیه را عهده دار بوده و بر کار رانندگان مربوطه و حضور و غیاب آنان نظارت دارند.
 
 
نمونه وظایف و مسئولیت های مسئول نقلیه:
 
 ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل ها در دفتر و تحویل به حسابداری و انجام امور مربوط به بیمه وسائط نقلیه.
 
رسیدگی به تصادفات ، تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات ، تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیل ها.
 
نظارت در برآورد هزینه تعمیر وسائط نقلیه و صدور دستورات لازم به منظور تعمیر آنها.
 
کنترل حضور و غیاب رانندگان.
 
 
 

 

 تلفنچی

بهرام آقایی
دیپلم

 

 

نظافتچی و خدمتگذارمجید کتانی  فوقدیپلم

 
سید ایوب حمیدی سیکل

 


مجتبی مهدوی  کارشناس

   
شیرمحمد رضایی ابتدایی

 

 

 

 
  


میزان بازدید: 2055

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1681    ديروز: 2078    اين ماه: 22702    تاکنون : 3329421