گروه: اطلاعیه ها

پژوهانه سال 98:

پژوهانه سال 98

کد خبر: 963 تاریخ انتشار: 1398/2/21

تشکیل پرونده پژوهانه و همچنین تحلیل و بررسی پرونده پژوهشی اساتید گرامی واحد جهت تعیین امتیاز پژوهشی هر استاد و اختصاص GRANT (پژوهانه) متناسب با آن

قابل توجه اعضاء هیات علمی واحد

نظر به تشکیل پرونده پژوهانه و همچنین تحلیل و بررسی پرونده پژوهشی اساتید گرامی واحد جهت تعیین امتیاز پژوهشی هر استاد  و اختصاص GRANT ( پژوهانه) متناسب با آن، خواهشمند است فرم مربوط به پژوهانه را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 23/02/98 به همراه مستندات به خانم دارابیان کارشناس طرحهای تحقیقاتی و پژوهانه واحد تحویل نمایید.   

معاونت پژوهش و فناوری واحد ایلام

برچسب‌ها : 98 - 98 - پژوهانه - پژوهانه - پژوهش - پژوهش