گروه: مزایده و مناقصه

استعلام بهاء دستگاه آندازه گیری محیطی Micro clima :

آگهی استعلام بهاء دستگاه آندازه گیری محیطی Micro clima و دستگاه کلوین متر مدل SekonicSpectromaster c7000 دانشگاه آزاد ا

کد خبر: 543 تاریخ انتشار: 1396/7/29

بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد دستگاه اندازه گیری محیطی Micro clima و دستگاه کلوین متر مدل SekonicSpectromaster c7000 با مشخصات ذکر شده درفرم استعلام را از طریق مناقصه (استعلام بهاء )خریداری نماید.علاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به سایت دانشگاه به آدرس.ilam-iau.ac.ir قسمت مزایده ها و مناقصه ها ویا به واحد تدارکات مراجعه نمایند. شماره تلفن : 32239067-084
برچسب‌ها : استعلام بهاء - استعلام دستگاه اندازه گیری محیطی - آگهی استعلام بهاء - پروب دما - دستگاه اندازه گیری محیطی - دستگاه کلوین متر - دستگاه کلوین متر - دیتا لاگر - دیتا لاگر