گروه: مزایده و مناقصه

استعلام بهاء بوفه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایل:

استعلام بهاء بوفه های خواهران وبرادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

کد خبر: 320 تاریخ انتشار: 1395/7/11

بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد بوفه های برادران وخواهران دانشگاه را از طریق استعلام بها به افراد واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به واحد تدارکات دانشگاه و یا به سایت دانشگاه مراجعه واسناد شرکت در استعلام بها را دانلود نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32239067-084تماس حاصل فرمایید.
برچسب‌ها : استعلام بهاء - بوفه خواهران وبرادران واحد - بوفه های برادران - بوفه های خواهران