گروه: مزایده و مناقصه
خبر ویژه

آگهی مزایده بوفه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلا:

مزایده بوفه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

کد خبر: 269 تاریخ انتشار: 1395/4/26

بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد بوفه های برادران وخواهران دانشگاه را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به واحد تدارکات دانشگاه و یا به سایت دانشگاه مراجعه واسناد شرکت در مزایده را دانلود نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32239067-084تماس حاصلفرمایید. (ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.)
برچسب‌ها : آگهی مزایده - آگهی مزایده بوفه ها - بوفه های برادران - بوفه های خواهران