گروه: مزایده و مناقصه

آگهی مزایده زمین رضا آباد و مرکز آموزشی دانشگاه آز:

آگهی مزایده زمین رضا آباد و مرکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهران

کد خبر: 1055 تاریخ انتشار: 1398/7/2

آگهی مزایده زمین رضا آباد و مرکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهران

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهران در نظر دارد دو قطعه زمین به مساحت حدوداً 20 هکتار( در دو قطعه مجزا : 1- زمین رضا آباد مهران روبروی پارک جنگلی (به مساحت 10 هکتار )  2- زمین آموزشی مرکز مهران واقع در ساختمان آموزشی مرکز مهران ( به مساحت 10 هکتار ) را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط بصورت اجاره جهت پارکینگ ایام اربعین حسینی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از زمان درج آگهی به مدت 10 (ده ) روز به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام - واحد تدارکات به نشانی -ایلام بلوار دانشجو و یا به سایت دانشگاه به نشانی ilam-iau.ac.ir .مراجعه و فرم شرکت در مزایده را اخذ نماید.

( ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. )

دانلود

برچسب‌ها : آگهی مزایده زمین - مزایده زمین رضا آباد مهران - مزایده زمین مرکز آموزشی