گروه: مزایده و مناقصه

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه زائر سرای م:

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه زائر سرای مهران

کد خبر: 1082 تاریخ انتشار: 1398/8/20

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه زائر سرای مهران

 

 

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه زائر سرای مهران (ایلام)

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  ایلام در نظر دارد عملیات اجرایی و تکمیل پروژه زائر سرای مهران طرح 7019 را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از شرکت های ابنیه دارای صلاحیت با حداقل رتبه  سه و مرتبط با موضوع فوق الذکر که تمایل به شرکت در ارزیابی کیفی این پروژه را دارند دعوت به همکاری می گردد .

 

1-تاریخ شروع و دریافت مدارک استعلام کیفی 21/8/98

2-آخرین مهلت اعلام آمادگی کتبی و ارائه مدارک استعلام ارزیابی کیفی 28/8/98

3-محل اخد اسناد استعلام ارزیابی کیفی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام –حوزه عمران یا لینک اینترینی ilam-iau.ac.ir

4-محل تحویل مدارک استعلام ارزیابی کیفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام- مدیریت حراست واحد

5-بابت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی وجهی دریافت نمیگردد.

6-سایر شرایط و اطلاعات مربوط به فراخوان در اسناد استعلام ارزیابی کیفی موجود می باشد.

7-به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضا مخدوش و غیر مستند و مدارکی که بعد از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط دستورات دانشگاه از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل  می آید.

9-ارائه مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

10-پرداخت هزینه آگهی بر عهده پیمانکار برنده نهایی پروژه خواهد بود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام – حوزه عمران  شماره تماس: 08432222772     یا 09186471509

 

 

دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه زائر سرای مهران

برچسب‌ها : ارزیابی - ایلام - پروژه - دانلود - زائر سرا - زائر سرا - کیفی - مناقصه - مناقصه - مهران - مهران