گروه خبری : مزایده و مناقصه


آگهی مزایده انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
(1396/1/19 3:21:22 PM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد مکان انتشارات دانشگاه را به مدت یک سال از طریق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان محترم در صورت تمایل می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز کاری برای دریافت اسناد مزایده به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام ،واحد تدارکات به نشانی ایلام- بلوار دانشجو و یا به سایت دانشگاه به نشانی ilam.iau.ac.ir مراجعه واسناد مزایده را اخذ نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
image
استعلام بهاء خرید اینترنت Dedicate با پهنای باند 6MB
(1395/9/14 9:21:16 AM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد نسبت به خرید اینترنت Dedicate با پهنای باند اقدام 6MB نماید .لذا شرکت های مجاز می توانند جهت شرکت در استعلام بها و دریافت اسناد به سایت دانشگاه ویا به واحد تدارکات مراجعه نمایند. شماره تلفن : 32239067-084
image
استعلام بهاء پارکینگ دانشجویی و آژانس تاکسی
(1395/9/1 9:54:15 AM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد پارکینگ دانشجویی و محل آژانس تاکسی سرویس واحد را از طریق استعلام به افراد واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به سایت دانشگاه (دانلود فرم )ویا به واحد تدارکات دانشگاه مراجعه نمایند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32239067-084 تماس نمایند.
image
استعلام بهاء لایسنس آنتی ویروس کاسپرسکی (select ) تحت شبکه جهت 200 کلاینت
(1395/8/23 10:18:14 AM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد تامین سیستم امنیتی فایروال شبکه دانشگاه توسط خرید لایسنس آنتی ویروس کاسپراسکی جهت 200 کلاینت از طريق استعلام بها را انجام دهد. لذا علاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به سایت دانشگاه ویا به واحد تدارکات مراجعه نمایند. شماره تلفن : 32239067-084
image
آگهی استعلام بهاء خرید لایسنس آنتی ویروس کاسپرسکی (select
(1395/8/4 10:30:42 AM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد تامین سیستم امنیتی فایروال شبکه دانشگاه توسط خرید لایسنس آنتی ویروس کاسپراسکی جهت 200 کلاینت از طريق استعلام بها را انجام دهد. لذا علاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به سایت دانشگاه ویا به واحد تدارکات مراجعه نمایند. شماره تلفن : 32239067-084
image
آگهی مزایده زمین رضا آباد ومرکز آموزشی مهران
(1395/7/24 10:22:01 AM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد زمین رضا آباد ومرکز آموزشی مهران راجهت اجاره پارکینگ از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به واحد تدارکات دانشگاه و یا به سایت دانشگاه مراجعه واسناد شرکت در مزایده را دانلود نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32239067-084تماس حاصل فرمایید. (ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.)
image
استعلام بهاء بوفه های خواهران وبرادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
(1395/7/11 9:40:01 AM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد بوفه های برادران وخواهران دانشگاه را از طریق استعلام بها به افراد واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به واحد تدارکات دانشگاه و یا به سایت دانشگاه مراجعه واسناد شرکت در استعلام بها را دانلود نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32239067-084تماس حاصل فرمایید.
image
استعلام بهاء بوفه های خواهران وبرادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
(1395/7/10 3:30:57 PM)
سمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد بوفه های برادران وخواهران دانشگاه را از طریق استعلام بها به افراد واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به واحد تدارکات دانشگاه و یا به سایت دانشگاه مراجعه واسناد شرکت در استعلام بها را دانلود نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32239067-084تماس حاصل فرمایید.
image
استعلام بها کلیه امور پشتیبانی شبکه واحد ایلام
(1395/6/7 12:10:48 PM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد امور پشتیبانی شبکه واحد را از طریق استعلام از تاریخ 95/6/20 لغایت 96/6/20 به مدت یک سال به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها در این زمینه دعوت به عمل می آید.متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به واحد تدارکات ویا به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام مراجعه نمایند.تلفن تماس: 32239067-084
image
استعلام خرید دیوار پیش ساخته با پنل بتنی وتسطیح وبستر سازی
(1395/6/7 11:58:37 AM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد از طریق استعلام بها نسبت به خرید تعداد 250 قطعه دیوار پیش ساخته بتنی با پنل بتنی و عملیات تسطیح و بستر سازی با بتن مگر وجابجایی بلوک پیش ساخته بتنی (با مشخصات ذکر شده در استعلام )واقع در زمین مهران اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد .متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به واحد تدارکات ویا به سایت دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند.
image
استعلام بهاء یک دستگاه UTM با مشخصات پیوست
(1395/5/19 12:15:46 PM)
سمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد یک دستگاه UTM با مشخصات ذکر شده درفرم استعلام را از طریق مناقصه (استعلام بهاء ) جهت تجهیز سرور دانشگاه خریداری نماید.علاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به سایت دانشگاه ویا به واحد تدارکات مراجعه نمایند. شماره تلفن : 32239067-084
image
استعلام بهاء یک دستگاه موتور برق دیزلی هنداالمکس با موتور کوبوتا
(1395/5/19 12:06:57 PM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد یک دستگاه موتور برق دیزلی هنداالمکس با موتور کوبوتا با مشخصات ذکر شده درفرم استعلام را از طریق مناقصه (استعلام بهاء )خریداری نماید.علاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به سایت دانشگاه ویا به واحد تدارکات مراجعه نمایند. شماره تلفن : 32239067-084
image
استعلام اسپیلت اجنرال
(1395/5/16 9:28:34 AM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد تعداد 4 دستگاه اسپیلت اجنرال اینورتر با مشخصات پیوستی در فرم استعلام را خریداری نماید لذا فروشندگان می توانند جهت دریافت اسناد به واحد تدارکات ویا به سایت دانشگاه مراجعه نمایند. شماره تماس: 32239067-084
image
مزایده بوفه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
(1395/4/26 12:14:12 PM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد بوفه های برادران وخواهران دانشگاه را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به واحد تدارکات دانشگاه و یا به سایت دانشگاه مراجعه واسناد شرکت در مزایده را دانلود نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32239067-084تماس حاصلفرمایید. (ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.)
image
استعلام بهاء تعمیرات مدرسه سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
(1395/4/13 8:35:54 AM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد تعمیرات مدرسه سماء را با توجه به مشخصات مندرج در استعلام بها به پیمانکاران(افراد) واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند اسناد مربوط به استعلام را از طریق سایت دانشگاه دانلود و یا به واحد تدارکات دانشگاه مراجعه نمایید.( جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32239067-084 تماس حاصل فرمایید.)
image
استعلام بهاء پارکینگ دانشجویی و آژانس تاکسی سرویس
(1395/4/12 8:02:23 AM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد پارکینگ دانشجویی و محل آژانس تاکسی سرویس واحد را از طریق استعلام به افراد واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به سایت دانشگاه (دانلود فرم )ویا به واحد تدارکات دانشگاه مراجعه نمایند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32239067-084 تماس نمایند.
image
استعلام بها یک دستگاه موتور برق دیزلی هنداالمکس با موتور کوبوتا
(1395/4/1 9:03:15 AM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد یک دستگاه موتور برق دیزلی هنداالمکس با موتور کوبوتا با مشخصات ذکر شده در استعلام رااز طریق استعلام بها خریداری نماید ، علاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به سایت دانشگاه ویا به واحد تدارکات مراجعه نمایند
image
آگهی استعلام بها نوبت دوم اجرای چهار حلقه چاه ارت
(1395/2/7 9:15:16 AM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد جهت آزمایشگاههای دانشگاه و مرکز isp و کارگاههای کامپیوتر ... چهار حلقه چاه ارت ایجاد نماید لذا از شرکت ها وپیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آورد. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک به واحد تدارکات ویا به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام مراجعه نمایند.
image
آگهی استفاده از خدمات آژانس / تاکسی سرویس
(1395/2/6 12:12:55 PM)
آگهی استفاده از خدمات آژانس / تاکسی سرویس
image
استعلام بها یک دستگاه دیزل هندا المکس ژاپن با ژنراتور استامفورد
(1395/2/4 9:52:40 AM)
بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در نظر دارد یکدستگاه دیزل هندا المکس ژاپن با ژنراتور استامفورد انگلیس با مشخصات ذکر شده در استعلام را خریداری نماید علاقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به سایت دانشگاه ویا به واحد تدارکات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام مراجعه نمایند.
image


<< 123>> 

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 113    ديروز: 454    اين ماه: 4585    تاکنون : 487480